• Tấm gương về khởi nghiệp
 • Học nghề - Sự lựa chọn đúng đắn
 • Sinh viên đạt giải nhất thi tay nghề toàn quốc
 • Kỹ niệm 40 năm thành lập trường

 •    Từ khóa Tìm kiếm
  Số hiệu văn bảnNội dung tóm tắtNgày ban hànhDownload
  87/QĐ-CĐPT Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với CBVC 10/04/2017
  87/QĐ-CĐPT Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với CBVC 10/04/2017
  90/QĐ-CĐPT Quyết định Thành lập Hội đồng giám khảo Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường năm 2017 11/04/2017
  89/QĐ-CĐPT Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường năm 2017 11/04/2017
  62/QĐ-CĐPT Quyết định thành lập ban thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2015 12/03/2015
  61/QĐ-CĐPT Quyết định hội đồng tuyển sinh năm 2015 12/03/2015
  145/QĐ-CĐPT Quyết định cử đoàn cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia Hội thao học sinh sinh viên các cơ sở dạy nghề cấp Tỉnh năm 2011 24/05/2011
  130 /QĐ-CĐPT Quyết định Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2011 06/05/2011
  131/QĐ-CĐPT Quyết định Thành lập Ban thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2011 06/05/2011
  132 /QĐ-CĐPT Quyết định Thành lập Ban đề thi tốt nghiệp văn hoá Trung cấp nghề khoá 41 06/05/2011
  133 /QĐ-CĐPT Quyết định Thành lập Ban coi thi tốt nghiệp văn hoá Trung cấp nghề khoá 41 mở tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp huyện Tân Sơn 06/05/2011
  134 /KH-CĐPT Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp văn hóa trung cấp nghề khóa 41 - năm 2011 tại Trường THPT Minh Đài 06/05/2011
  135 /QĐ-CĐPT Quyết định Thành lập Ban chấm thi tốt nghiệp văn hoá Trung cấp nghề khoá 41 09/05/2011
  114/KH-CĐNPT Kế hoạch tham gia Hội thao học sinh sinh viên cấp tỉnh 2011 09/05/2011
  115/KH-CĐNPT Kế hoạch tổ chức hội giảng cấp trường năm học 2010-2011 09/05/2011
  116/QĐ-CĐNPT Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường năm 2011 09/05/2011
  117/QĐ-CĐNPT Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường năm 2011 09/05/2011
  118/QĐ-CĐNPT Quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp trường năm 2011 09/05/2011
  1 Phân công tiểu ban giám khảo 09/05/2011
  57/QĐ-CĐPT Quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2011 16/03/2011