• Tấm gương về khởi nghiệp
 • Học nghề - Sự lựa chọn đúng đắn
 • Sinh viên đạt giải nhất thi tay nghề toàn quốc
 • Kỹ niệm 40 năm thành lập trường

 •  
   

  Đảng bộ

  19/09/2014 55:38

   

  ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG

  I. Ban chấp hành

  1. Đ/c: Nguyễn Ngọc Minh - Bí thư

  2. Đ/c: Nguyễn Văn Bình - Phó bí thư

  3. Đ/c: Lê Đức Vũ

  4. Đ/c: Trần Thị Thúy Lan

  5. Đ/c: Nguyễn Thái Việt

  6. Đ/c: Nguyễn Văn Huệ

  7. Đ/c: Trần Quý Hùng

  8. Đ/c: Nguyễn Trí Hùng

  9. Đ/c: Lê Thị Minh Vượng

  III. Ban thường vụ:

  1. Đ/c: Nguyễn Ngọc Minh

  2. Đ/c: Nguyễn Văn Bình

  3. Đ/c: Lê Đức Vũ

  IV. Các chi bộ

  1. Chi bộ: Tổng hợp - Bí thư Nguyễn Chí Kiên

  2. Chi bộ: Đào tạo - Quản lý học sinh - Bí thư Phạm Hồng Hải

  3. Chi bộ Điện, Điện tử - Tin học - Bí thư Nguyễn Đăng Thọ

  4. Chi bộ Cơ khí - Động lực - Nguyễn Văn Huệ

  5. Chi bộ: Khoa học cơ bản - Chế biến nông sản - Bí thư Nguyễn Chức Vụ

  Địa chỉ liên hệ

  Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ
  Đ/c: Thị trấn Thanh Ba - Thanh Ba - Phú Thọ

  Tel : 0210.3885.493
  Fax:  0210.3855.815

   

   

  Các tin khác