Mục tiêu

 • Nắm kiến thức cơ bản đã được học tại cấp độTiếng Anh sơ cấp
 • Nắm bắt ý chính, nghe các thông tin chi tiết
 • Nâng cao hiểu biết về những cụm từ và ngữ thức thường xuyên được sử dụng

Đối tượng

 • Học viên học hết trình độ Sơ cấp, đã có khái niệm cơ bản về Tiếng Anh

Nội dung

 • Ngữ pháp:
 • Những kiến thức cơ bản đã được học tại cấp độTiếng Anh sơ cấp
 • Lời giới thiệu dễ hiểu dễ nhớ về các cấu trúc mới
 • Các dạng bài luyện tập chuyên nghiệp và có tác dụng khích lệ, thúc đẩy người học
 • Ở cấp độ này, người học sẽ được tiếp xúc lại với những kiến thức có thể đã được biết đến từ trước, nhưng được đặt trong những văn cảnh mới phong phú và đa dạng: các câu chuyện hài hước, câu chuyện có thật, tình huống thực tế nhờ đó thúc đẩy mong muốn học tập và khám phá kiến thức mới. Trong mỗi bài học ngữ pháp, người học sẽ được cung cấp lý thuyết với lời giảng rõ ràng, dễ hiểu cùng các ví dụ thực tiễn đa dạng cũng như những lỗi sai thường gặp. Nhờ đó việc tiếp thu kiến thức ngữ pháp trở nên dễ dàng, khoa học và bài bản hơn. Sau khi được học về các quy tắc ngữ pháp, người học sẽ được thực hành với một số bài tập phù hợp cấp độ giúp củng cố thêm những kiến thức đã có được.
 • Kỹ năng nghe:
 • Tự tin, hoàn thành các bài kiểm tra
 • Luyện tập nắm bắt ý chính, nghe các thông tin chi tiết
 • Liên kết các thông tin nghe được trong bài với nhau
 • Nghe là một kỹ năng khó chính vì vậy để nghe tốt trươc hết bạn phải tin tưởng vào khả năng của bản thân, thực hành lắng nghe ý chính rồi đến các thông tin chi tiết, cụ thể.
 • Ngữ âm:
 • Nền tảng vững chắc về Ngữ âm tiếng Anh
 • Phát triển khả năng Ngữ âm tiếng Anh một cách có hệ thống
 • Nhận thức đầy đủ về các quy tắc và tiêu chuẩn Ngữ âm
 • Từ vựng:
 • Ôn tập và củng cố thêm những chủ điểm từ vựng đã được học trước đó
 • Nâng cao hiểu biết về những cụm từ và ngữ thức thường xuyên được sử dụng
 • Những bài tập đòi hỏi sử dụng vốn từ vựng mới
 • Kỹ năng đọc:
 • Tham gia, có hứng thú với chủ đề và đoạn văn mà bạn đọc
 • Cố gắng làm những bài tập và câu hỏi kiểm tra để nâng cao khả năng đọc của mình
 • Đọc là kỹ năng không chỉ đơn thuần phục vụ cho công việc, học tập hay sở thích mà nó còn giúp bạn trau dồi vốn từ vựng, củng cố ngữ pháp

* Phương pháp đào tạo: e-Learning


 • 1

  Unit 1: Nice to meet you

 • 1

  Unit 2: Tell me about your family

 • 1

  Unit 3: What are you doing?

 • 1

  Unit 4: A person who …

 • 1

  Unit 5: Review 1

 • 1

  Unit 6: Did you have a nice time?

 • 1

  Unit 7: Lovers at the Bastille

 • 1

  Unit 8: What music do you like?

 • 1

  Unit 9: An accident

 • 1

  Unit 10: Review 2

 • 1

  Unit 11: What are you going to do?

 • 1

  Unit 12: Positive thinking

 • 1

  Unit 13: I won’t tell anyone

 • 1

  Unit 14: What did you dream about?

 • 1

  Unit 15: Review 3

 • 1

  Unit 16: Have you ever …?

 • 1

  Unit 17: Living with teenagers

 • 1

  Unit 18: We are living faster

 • 1

  Unit 19: The most beautiful city in the world

 • 1

  Unit 20: Review 4

 • 1

  Unit 21: I want to go to the party

 • 1

  Unit 22: Things that make you feel good

 • 1

  Unit 23: You mustn’t use a dictionary

 • 1

  Unit 24: We are the champions

 • 1

  Unit 25: Review 5

 • 1

  Unit 26: Murphy’s Law

 • 1

  Unit 27: Would you survive?

 • 1

  Unit 28: How to make decisions

 • 1

  Unit 29: What’s the problem?

 • 1

  Unit 30: Review 6

 • 1

  Unit 31: We are all afraid of …

 • 1

  Unit 32: Hitchcock or Tarantino?

 • 1

  Unit 33: I used to be a rebel at school

 • 1

  Unit 34: It was invented by a woman

 • 1

  Unit 35: Review 7

 • 1

  Unit 36: Weekends are tiring

 • 1

  Unit 37: What’s your body age?

 • 1

  Unit 38: Are you allergic to mornings?

 • 1

  Unit 39: The two Jims

 • 1

  Unit 40: Review 8

 • 1

  Unit 41: What had happened?

 • 1

  Unit 42: He said that he loved me

 • 1

  Unit 43: FINAL REVIEW

 • 1

  Unit 44: FINAL TEST