Mục tiêu:

 • Sử dụng cấu trúc ngữ pháp thành thạo
 • Nghe được chi tiết một bài nghe dài, có độ khó về từ vựng
 • Nhận biết được quy tắc và kiểu mẫu để Ngữ âm

Đối tượng

Dành cho học viên phải sử dụng nhiều giao tiếp Tiếng Anh trong môi trường làm việc, đã vượt qua trình độ Sơ Trung Cấp

Nội dung chính

 • Ngữ pháp:
 • Ôn tập và bổ sung kiến thức của các cấu trúc ngữ pháp chính
 • Luyện tập cách sử dụng cùng một lúc nhiều thì động từ khác nhau thật thành thạo
 • Cấp độ Intermediate nhấn mạnh việc sử dụng kiến thức tổng hợp cùng với việc áp dụng cấu trúc ngữ pháp thông dụng vào thực tế và học các cấu trúc mới.
 • Kỹ năng nghe:
 • Luyện tập phương pháp nghe nắm ý chính và nghe chi tiết
 • Luyện nghe ngôn ngữ nói thực tế
 • Kỹ năng nghe vẫn luôn là một vấn đề lớn đối với nhiều học viên ở cấp độ Intermediate. Các bài tập luyện nghe ở cấp độ này sẽ được biên soạn có tính thách thức khả năng của học viên về tốc độ nghe, độ dài bài nghe hay độ khó về từ vựng, tuy vậy vẫn ở trong tầm khả năng làm bài của học viên. Các đoạn nghe dài sẽ được cắt thành nhiều đoạn nhỏ với những yêu cầu khác nhau giúp người học bớt gặp khó khăn để ghi nhớ.
 • Ngữ âm:
 • Thực hành Ngữ âm từ và âm thật rõ ràng
 • Nhận biết được quy tắc và kiểu mẫu để Ngữ âm
 • Có khả năng sử dụng các ký tự Ngữ âm trong từ điển
 • Ngữ âm rõ ràng dễ hiểu là mục tiêu cho người học ở cấp độ này. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc Ngữ âm đúng từng âm và trọng âm đóng vai trò then chốt trong sự thành công của một cuộc giao tiếp. Chính vì thế ở cấp độ Intermediate Ngữ âm là một phần rất được chú trọng, mỗi bài học sẽ có những lưu ý Ngữ âm cụ thể giúp trang bị cho người học cả những kiến thức về kỹ năng nói.
 • Từ vựng:
 • Mở rộng vốn từ một cách có hệ thống dựa trên chủ đề bài học
 • Xây dựng từ mới dựa trên việc thêm tiền tố hay hậu tố
 • Thực hành Ngữ âm từ vựng chuẩn xác
 • Áp dụng vốn từ được học vào thực tế
 • Mỗi bài học sẽ đưa ra một mục tiêu cụ thể về từ vựng cần học theo chủ đề, thực hành thường xuyên và các phân mục tham khảo được bố trí rõ ràng giúp việc ghi nhớ dễ dàng hơn.
 • Kỹ năng đọc:
 • Bám sát chủ đề bài đọc
 • Tiếp cận với nhiều thể loại bài đọc
 • Kỹ năng đọc là một kỹ năng cần thiết để giúp người học tăng vốn từ vựng và củng cố lại ngữ pháp. Các bài đọc được phỏng theo từ nhiều nguồn (báo, tạp chí, mạng Internet) và được chọn lọc cho phù hợp với sở thích của người học, chắc chắn sẽ kích thích được học viên học tập và nhận được phản hồi từ người học.

* Phương pháp đào tạo: e-Learning


 • 1

  Unit 1: Healthy eating

 • 1

  Unit 2: Cheating or not

 • 1

  Unit 3: We love family

 • 1

  Unit 4: Review 1

 • 1

  Unit 5: Money around the world

 • 1

  Unit 6: Make a new life

 • 1

  Unit 7: Have fun with travel

 • 1

  Unit 8: Review 2

 • 1

  Unit 9: Culture shock

 • 1

  Unit 10: Who do you think they are?

 • 1

  Unit 11: Never give up

 • 1

  Unit 12: Review 3

 • 1

  Unit 13: Study – Never too late

 • 1

  Unit 14: I dream of a perfect world

 • 1

  Unit 15: Friends reunited?

 • 1

  Unit 16: Review 4

 • 1

  Unit 17: Enjoying slow life

 • 1

  Unit 18: Life of different aspects

 • 1

  Unit 19: The right job for you

 • 1

  Unit 20: Review 5

 • 1

  Unit 21: Shopping pleasures

 • 1

  Unit 22: Movie lovers

 • 1

  Unit 23: Icons of our time

 • 1

  Unit 24: Review 6

 • 1

  Unit 25: Do you believe in luck?

 • 1

  Unit 26: The hidden information

 • 1

  Unit 27: Life without television

 • 1

  Unit 28: Review 7

 • 1

  Unit 29: FINAL REVIEW

 • 1

  Unit 30: FINAL TEST