Mục tiêu:

 • Hiểu được kiến thức ngữ pháp phức tạp
 • Có khả năng tiếp cận những bài nghe dài hơn và rất nhiều giọng điệu khác nhau.

Đối tượng

 • Dành cho đối tượng học Tiếng Anh ở trình độ cao

Nội dung chính

 • Ngữ pháp:
 • Ôn tập lại kiến thức về các cấu trúc chính
 • Học thêm nhiều cấu trúc ngữ pháp phức tạp

Một điều quan trọng trong quá trình học, đó là học viên cần nắm vững nền tảng những kiến thức đã biết, từ đó phát triển và nâng cao hơn kiến thức về ngữ pháp.

 • Kỹ năng nghe:
 • Các bài rèn luyện ở mức độ khó cao hơn nhưng vẫn trong tầm khả năng học sinh
 • Có cơ hội tiếp cận những bài nghe dài hơn và rất nhiều giọng điệu khác nhau.
 • Tiếp cận với ngôn ngữ nói thông thường và ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày
 • Đối với người học ngôn ngữ, kỹ năng nghe luôn được coi là kỹ năng khó nhất.
 • Ngữ âm:
 • Ngữ âm đúng những âm khó
 • Có khả năng dùng nhịp điệu và ngữ điệu phù hợp hoàn cảnh
 • Tiếp tục phát huy khả năng với quy tắc Ngữ âm - đánh vần
 • Có thể sử dụng các ký tự ngữ âm trong từ điển
 • Từ vựng:
 • Mở rộng vốn từ một cách có hệ thống dựa trên chủ đề của bài học
 • Nắm bắt cơ hội để thực hành vốn từ vựng vào thực tế
 • Xây dựng vốn từ mới bằng cách thêm các phụ tố
 • Luyện tập cách sử dụng vốn từ mới thật chuẩn xác và tự tin

Ở cấp độ này, một điều dễ nhận thấy là vốn từ của người học được tăng lên một cách đáng kể, là thước đo thuyết phục cho sự tiến bộ của người học. Mỗi bài học sẽ đưa ra một mục tiêu cụ thể về từ vựng cần học.

 • Kỹ năng đọc:
 • Chủ đề hấp dẫn và bài đọc thú vị
 • Được tiếp cận với những bài đọc đa dạng, có tính thực tế
 • Những bài luyện tập có tính thử thách nhằm khích lệ người học nâng cao kỹ năng
 • Nhiều học viên cần đọc tài liệu bằng Tiếng Anh để hỗ trợ trong công việc cũng như cho việc học chuyên sâu hoặc chỉ là để đọc những điều họ quan tâm trên những trang web Tiếng Anh. Kỹ năng đọc là một kỹ năng cần thiết để giúp người học tăng vốn từ vựng và củng cố lại ngữ pháp. Các bài đọc được phỏng theo từ nhiều nguồn (báo, tạp chí, mạng Internet) và được chọn lọc cho phù hợp với sở thích của người học, chắc chắn sẽ kích thích được học viên học tập và nhận được phản hồi từ người học.

* Phương pháp đào tạo: e-Learning


 • 1

  Unit 1: Three minutes to get to know the love of your life

 • 1

  Unit 2: What your signature says about you

 • 1

  Unit 3: Your health

 • 1

  Unit 4: Review 1

 • 1

  Unit 5: Fashion

 • 1

  Unit 6: Flying

 • 1

  Unit 7: Little brother

 • 1

  Unit 8: Review 2

 • 1

  Unit 9: Crime and punishment

 • 1

  Unit 10: Climate change

 • 1

  Unit 11: The risk factor

 • 1

  Unit 12: Review 3

 • 1

  Unit 13: I will survive

 • 1

  Unit 14: Discussion or argument?

 • 1

  Unit 15: Your body

 • 1

  Unit 16: Review 4

 • 1

  Unit 17: What’s your soundtrack?

 • 1

  Unit 18: Sleeplessness

 • 1

  Unit 19: News

 • 1

  Unit 20: Review 5

 • 1

  Unit 21: Famous speeches

 • 1

  Unit 22: Amish in the city

 • 1

  Unit 23: Creative thinking

 • 1

  Unit 24: Review 6

 • 1

  Unit 25: If I could…

 • 1

  Unit 26: How honest you are

 • 1

  Unit 27: The story behind the words

 • 1

  Unit 28: Review 7

 • 1

  Unit 29: FINAL REVIEW

 • 1

  Unit 30: FINAL TEST