Mục tiêu

 • Có khả giao tiếp cơ bản
 • Có thể sử dụng các cấu trúc ngữ pháp đơn giản một cách thành thạo

Nội dung chính:

 • Bài 1. Chào hỏi – giới thiệu bản thân
 • Bài 2. Ẩm thực Hàn Quốc
 • Bài 3. Giới thiệu sở thích của bản thân
 • Bài 4. Biểu hiện cảm thán

* Phương pháp đào tạo: e-Learning


 • 1

  Bài 1. Chào hỏi giới thiệu bản thân

 • 1

  Bài 2. Ẩm thực Hàn Quốc

 • 1

  Bài 3. Giới thiệu sở thích bản thân

 • 1

  Bài 4. Biểu hiện cảm thán