1. Giới thiệu

Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ trực thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Cùng với quá trình phát triển của nhà trường, Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thanh tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Với sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, CNVC của nhà trường, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức 

Năm 2008 Công đoàn trường đã được Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ tặng cờ thi đua suất sắc về thành tích hoạt động trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn.

Năm 2010 Công đoàn nhà trường vinh dự được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua suất sắc về thành tích hoạt động trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn.

Về phong trào xây dựng đời sống văn hóa,năm 2008 Nhà trường đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa xuất sắc cấp Tổng Liên đoàn (Quyết định số 463/QĐKT - TLĐ)