Giới thiệu chung

 

Trung tâm Tư vấn học nghề và việc làm được thành lập tại Quyết định số 105TCCB/CĐNPT ngày 15/8/2007 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ (nay là trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ). Tại thời điểm thành lập Trung tâm có 03 cán bộ, thầy Đinh Văn Chiến là giám đốc. Từ tháng 10/2011 đến 1/2015 Trung tâm được bổ sung nhiều lượt cán bộ, nhân viên thay thế cho 03 cán bộ, nhân viên về nghỉ chế độ. Hiện nay Trung tâm có biên chế 06 cán bộ, giám đốc Trung tâm là thầy giáo Nguyễn Thái Việt.

Từ ngày thành lập, Trung tâm TVHN – VL có chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức các hoạt động tư vấn nghề nghiệp phục vụ công tác tuyển sinh các hệ đào tạo của nhà trường.

- Trực tiếp tổ chức, quản lý công tác liên kết đào tạo, đào tạo sơ cấp nghề.

- Liên hệ địa điểm thực tập thực tế; tổ chức, quản lý hoạt động thực tập thực tế tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất cho học sinh sinh viên của nhà trường.

- Liên hệ các doanh nghiệp, công ty, các cơ sở sản xuất tìm việc làm giới thiệu, tư vấn cho học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường.

          Đến tháng 10/2011 do nhà trường được bổ sung chức năng nhiệm vụ và luân chuyển cán bộ nên Trung tâm TVHN – VL được giao bổ sung các nhiệm vụ:

- Trực tiếp tổ chức, quản lý công tác đào tạo nghề theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1956/QĐ - TTg ngày 27/11/2009;

- Triển khai tuyển sinh, tổ chức, quản lý đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề, giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề; giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề; bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho giáo viên, người dạy nghề các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Thường trực hội đồng tự kiểm định của trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ.

          Từ ngày 18/02/2012, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn học nghề và việc làm được quy định như hiện tại.

 

Một số hoạt động nổi bật của Trung tâm Tư vấn học nghề và việc làm

 Công tác tuyển sinh, tổ chức, quản lý đào tạo sơ cấp nghề (trong đó có dạy nghề cho lao động nông thôn) là nhiệm vụ thường xuyên của trung tâm. Tính từ ngày thành lập đến tháng 01/2016, Trung tâm đã quản lý đào tạo 2326 học viên trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới ba tháng, trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 1205 người.

Công tác tổ chức quản lý đào tạo sư phạm dạy nghề được chú trọng, Trung tâm đã tổ chức quản lý đào tạo 37 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho 913 giáo viên, người dạy nghề trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La... Hoạt động này góp phần tích cực nâng cao hiệu quả đào tạo sư phạm dạy nghề của của nhà trường nói riêng; góp phần nâng cao trình độ, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên, người tham gia dạy nghề trên địa bàn một số tỉnh trung du miền núi phía Bắc nói chung.

Công tác tổ chức, quản lý hoạt động thực tập sản xuất, giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên được triển khai tương đối hiệu quả,Trung tâm Tư vấn học nghề và việc làm trong những năm vừa qua đã tích cực làm cầu nối thông tin giữa một bên là thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và một bên là các học sinh sinh viên của nhà trường.góp phần đem lại cho học sinh sinh viên điều kiện trải nghiệm thực tiễn sản xuất, rèn luyện tác phong công nghiệp vừa cho học sinh sinh viên cơ hội tiếp cận thị trường lao động, chủ sử dụng lao động, tạo cơ hội tìm kiếm, lựa chọn việc làm, địa chỉ làm việc cho học sinh sinh viên. Trước các kỳ thi tốt nghiệp, tại các lễ bế giảng Trung tâm triển khai phối hợp với các công ty có nhu cầu tuyển dụng lao động tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm trực tiếp tới học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường. Hiệu quả của các hoạt động giới thiệu việc làm đã góp phần tích cực nâng cao tỷ lệ học sinh sinh viên ra trường tìm được việc làm đúng ngành nghề đào tạo.

Từ ngày thành lập, Trung tâm Tư vấn học nghề và việc làm đã góp phần tích cực cùng nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho các tỉnh trung du miền núi phía Bắc nói riêng, nhân lực phục vụ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung.

 

Một số thành tích của Trung tâm Tư vấn học nghề và việc làm

Tập thể lao động xuất sắc các năm học 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2015-2016.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm học 2012 – 2013.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm học 2015-2016.

07 lượt cán bộ, nhân viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

01 cán bộ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

Mọi liên hệ với Trung tâm Tư vấn học nghề và việc làm xin mời liên lạc qua số điện thoại: 0210.6.589.636

Email: trungtam.cdncdpt@gmail.com