CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Trình độ

SĐT/EMAIL

Thành tích

1

Nguyễn Thái Việt


Giám đốc Trung tâm TVHN-VL

Thạc sỹ

ĐT: 0988120916

Email:thaivietcdnghept@gmail.com

 

- Giáo viên dạy giỏi Tỉnh Phú Thọ năm 2006

- 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT

- Nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích trong công tác đoàn thanh niên

2

Bùi Trung Hiếu

P.Giám đốc Trung tâm TVHN-VL Thạc sỹ

ĐT: 0976.973.860

Email:trunghieuhtpt@gmail.com

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT 2016

- Giải nhì toàn quốc thiết bị dạy nghề tự làm năm 2013

3

Nguyễn Mạnh Hưng

Cán bộ nghiệp vụ

Đại học

 

 

4

Nguyễn Ngọc Tường

Cán bộ nghiệp vụ

Trung cấp

ĐT: 0973460884

Email: ngoctuongcdn@gmail.com

 

 

5

Đàm Thị Ngọc Hà

Cán bộ nghiệp vụ

Đại học

ĐT: 0972869521

Email: damngocha1982@gmail.com

 

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 2013,2015,2016

6

Nguyễn Ngọc Quyết

Cán bộ nghiệp vụ

Đại học

ĐT: 0985172160

Email: ngocquyetcdn@gmail.com