Trang chủ

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PCEM nhiệm kỳ 2022 - 2024

Hôm nay ngày 4/4/2022, Đoàn Trường Cao đẳng Cơ đin Phú Th long trng t chĐại hđại biĐoàn thanh niên Cng sn H Chí Minh nhim k 2022 – 2024. V d và ch đạĐại hi có:

Đồng chí Lê Đức Vũ - Phó Bí thư Đảng y, Phó Hiu trưởng Nhà trường; 

Đồng chí Bùi Đăng Thun – Phó Bí thư Huyđoàn; 

Đồng chí Bùi Quc Huy – Đại din Công đoàn Nhà trường;

- Và 62 đại biu tiêu biđại din cho đoàn viên, thanh niên ca trường.

TĐại hi, Đoàn Ch tch trình bày Báo cáo chính tr và Báo cáo kiđim ca BCH Đoàn trường nhim k 2019 – 2022 tìm ra hn chế, các tiêu chí chưđạđược nhđưa ra nhng gii pháp khc phc cho nhim k ti. Bên cnh đó, Đại hi cũng được lng nghe nhng ý kiến ch đạo ca Ban Giám hiu Nhà trường và lãnh đạĐoàn cp trên.

Trong không khí sôi ni, khn trương và trách nhim, Đại hĐoàn Thanh niên Công sn H Chí Minh trường Cao đẳng Cơ đin Phú Th đã bu BCH khóa mi gm 11 đồng chí nhim k 2022 – 2024 và bu Bí thư trc tiếp tĐại hi, đồng chí Nguyn Ngc Quyết tiếp tđạđược s tín nhim cao bu gi chc Bí thư Đoàn trường nhim k 2022 – 2024. Đại hi cũng đã bĐoàn đại biđi d Đại hĐoàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh huyn Thanh Ba nhim k ti.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tin liên quan tin liên quan