Trang chủ > Khoa Điện

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Khoa Điện

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Lịch sử phát triển của đơn vị: Khoa điện, Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ tiền thân là Ban cơ điện thuộc trường Công nhân Cơ điện 1 được thành lập năm 1973 (theo quyết định số 532LTTP-TCLĐ ngày 31/7/1973 của Bộ trưởng Bộ Lương thực thực phẩm - nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT).

- Tổng số cán bộ, giảng viên: 11 đồng chí ( 09 Giảng viên; 01 tập sự; 01 NVKT)

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 07 đ/c; Đại học: 04 đ/c, Khác: Không

C:\Users\Administrator\Desktop\khoa dien.jpg

Tập thể giáo viên Khoa Điện

 

2. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

NGƯT – Th.S: Trần Sơn

Trưởng khoa

- Phó trưởng khoa:           

Th.S Nguyễn Văn Đào

Phó Trưởng khoa

Th.S Nguyễn Thành Công

Phó Trưởng khoa

3. CHỨC NĂNG:

  - Thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học kỹ thuật cơ sở cho các chuyên ngành đào tạo liên quan của nhà trường; Dạy lý thuyết và thực hành các mô đun đào tạo chuyên ngành: Điện Công nghiệp, Điện dân dụng, Cơ điện nông thôn...ở ba cấp trình độ Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng.  Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đào tạo nghề, kết hợp với lao động, sản xuất, dịch vụ và tư vấn tuyển sinh.

4. NHIỆM VỤ: 

Khoa Điện là một trong các khoa đào tạo truyền thống, mũi nhọn của Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ có nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện chương trình học tập, thực tập chuyên ngành Điện Công nghiệp, Điện dân dụng, Cơ điện nông thôn...ở ba cấp trình độ Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng theo kế hoạch hàng năm của nhà trường;

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo.

5. CÁC DANH HIỆU/THÀNH TÍCH THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY:

  •  Danh hiệu/thành tích của tập thể:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2013

Tập thể lao động xuất sắc

Số 207/QĐ-CĐPT ngày 08/7/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ 

2014

Tập thể lao động xuất sắc

Số 245/QĐ-CĐPT ngày 21/7/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ 

2015

Tập thể lao động xuất sắc

Số 221/QĐ-CĐPT ngày 01/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ

2016

Tập thể lao động xuất sắc

Số 147/QĐ-CĐPT ngày 15/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ

2017

Tập thể lao động xuất sắc

Số 223/QĐ-CĐPT ngày 13/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ 

2018

Tập thể lao động xuất sắc

Số 316/QĐ-CĐPT ngày 19/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ 

2019

Tập thể lao động xuất sắc

Số 428/QĐ-CĐPT ngày 15/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ  điện Phú Thọ 

2020

Tập thể lao động xuất sắc

Số 338/QĐ-CĐPT ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ  điện Phú Thọ 

2021

Tập thể lao động xuất sắc

Số 389/QĐ-CĐPT ngày 15/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ  điện Phú Thọ 

2014

Bằng khen

Số 4750/QĐ-BNN ngày 31/10/2014; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2017

Bằng khen

Số 4252/QĐ-BNN ngày 23/10/2017; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2011

Huân chương lao động hạng 3

 Số 1715/QĐ/CTN ngày 30/9/2011; Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  • Danh hiệu/thành tích của cá nhân

  • Danh hiệu:

Năm

Danh hiệu

Cấp công nhận

Giảng viên được công nhận

2014

Nhà giáo ưu tú

Nhà nước

Trần Sơn

2018

Huân chương lao động hạng 3

Nhà nước

Trần Sơn

2015

Bằng khen

Bộ trưởng

Bộ NN&PTNT

Vũ Hải Nam

2016

Bằng khen

Bộ trưởng

Bộ LĐ-TBXH

Phạm Duy Hiển

2015

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trường CĐ Cơ điện Phú Thọ

Vũ Hải Nam

2018

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trường CĐ Cơ điện Phú Thọ

Bùi Thanh Tùng

2018

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trường CĐ Cơ điện Phú Thọ

Phạm Duy Hiển

2018

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trường CĐ Cơ điện Phú Thọ

Vũ Văn Quang

2019

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trường CĐ Cơ điện Phú Thọ

Bùi Thanh Tùng

2019

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trường CĐ Cơ điện Phú Thọ

Vũ Văn Quang

2019

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trường CĐ Cơ điện Phú Thọ

Phạm Duy Hiển

2020

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trường CĐ Cơ điện Phú Thọ

Phạm Duy Hiển

2021

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trường CĐ Cơ điện Phú Thọ

Phạm Duy Hiển

2021

Chiến sỹ thi đua cơ sở

Trường CĐ Cơ điện Phú Thọ

Nguyễn Văn Đào

 
  • Hội giảng các cấp

Năm

Thành tích

Số lượng

Cấp công nhận

Giảng viên được công nhận

2015

Giải nhất

01

Tỉnh Phú Thọ

Vũ Hải Nam

Giải khuyến khích

01

Toàn Quốc

Vũ Hải Nam

2017

Giải nhì

01

Bộ NN&PTNT

Bùi Thanh Tùng

2018

Giải nhất

01

Tỉnh Phú Thọ

Vũ Văn Quang

Giải khuyến khích

01

Toàn Quốc

Vũ Văn Quang

2020

Giải ba

01

Bộ NN&PTNT

Phạm Duy Hiển

Giải Nhất

01

Tỉnh Phú Thọ

Phạm Duy Hiển

 
  • Thiết bị dạy nghề tự làm

Năm

Thành tích

Số lượng

Cấp công nhận

Giảng viên được công nhận

2019

Giải Ba

01

Tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Văn Đào

Giải Ba

01

Tỉnh Phú Thọ

Bùi Thanh Tùng

2019

Giải nhất

01

Tỉnh Phú Thọ

Phạm Duy Hiển

Giải khuyến khích

01

Toàn Quốc

Phạm Duy Hiển

 

- Danh hiệu/thành tích của học sinh sinh viên 

 

Năm

Thành tích

Cấp công nhận

Giảng viên được công nhận

2016

Giải nhất

Bộ NN&PTNT

Nguyễn Văn Khánh

2016

Giải nhất

Bộ NN&PTNT

Nguyễn Quang Tuấn

2016

Giải nhất

Toàn Quốc

Nguyễn Quang Tuấn

2016

Khuyến khích

Toàn Quốc

Nguyễn Văn Khánh

2018

Giải nhất

Bộ NN&PTNT

Chu Mạnh Hùng

2018

Giải nhất

Bộ NN&PTNT

Nguyễn Tiến Khánh

2020

Giải nhất

Bộ NN&PTNT

Lê Hoàng Hải

2020

Giải nhất

Bộ NN&PTNT

Đỗ Văn Chí

 

 

 

6. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ:

C:\Users\Administrator\Desktop\172767240_1188615541570486_5063468240349005733_n.jpg

D:\EEEEE\anh con zai\anh cá nhan\172801431_1188615591570481_8128005715310853230_n.jpg

Học tập, chuyển giao, nghiên cứu công nghệ mới

 

 


 

 

D:\EEEEE\anh con zai\anh cá nhan\60948931_685568688541843_9025257427557154816_n.jpg

D:\EEEEE\anh con zai\anh cá nhan\125542071_1090410541390987_3788757481030066383_n.jpg