Trang chủ > Khoa Động lực

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Khoa Động lực

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Ngày thành lập: 2007

- Lịch sử phát triển của đơn vị

- Tổng số cán bộ, giảng viên: 06

- Trình độ chuyên môn: 03 Ths, 03 KS

Tập thể cán bộ giáo viên Khoa Động lực

2. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

C:\Users\Administrator\Desktop\Doc's Ha\TP\z2721236753432_b8e1c988558152ecd07d488a2d08e9d1.jpg

Th.S Nguyễn Văn Huệ

Trưởng khoa

- Phó khoa: Bùi Quốc Huy

3. CHỨC NĂNG:

Thực hiện kế hoạch giảng dạy các nghề Công nghệ ô tô và Cơ điện nông thôn, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đào tạo nghề, kết hợp với lao động, sản xuất, dịch vụ và tư vấn tuyến sinh.

4. NHIỆM VỤ:

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ chung của đơn vị đào tạo;

- Thực hiện đào tạo các nghề Công nghệ ôtô, Cơ điện nông thôn;

- Kết hợp thực tập để bảo dưỡng sửa chữa Ôtô - Xe máy của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ cho đơn vị.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu;

5. CÁC DANH HIỆU/THÀNH TÍCH THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY:

- Danh hiệu/thành tích của tập thể

+ Bằng khen thủ tướng chính phủ - năm 2011

+ Bằng khen thủ tướng chính phủ - năm 2018

+ Bằng khen bộ trưởng - năm 2012, 2017, 2020

+ 04 thiết bị đạt giải thi “ Thiết bị dậy nghề tự làm toàn quốc”

+ 01 thiết bị đạt giải đặc biệt hội thi “ Thiết bị dậy nghề tự làm cấp tỉnh”

+ 04 thiết bị đạt giải thi “ Thiết bị dậy nghề tự làm toàn quốc”

- Danh hiệu/thành tích của cá nhân: 

+ 01 đ/c Danh hiệu Nhà giáo ưu tú (2012); 01 đ/c danh hiệu huân ch

ương lao động hạng ba (2013); 01 đ/c danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp bộ; 02 đ/c tặng bằng khen thủ tướng chính phủ (2008, 2018); 03 đ/c được tặng bằng khen bộ trưởng; …

+ 01 đ/c Đạt giải giáo viên dậy giỏi toàn quốc (2003); 06 đ/c đạt giải giáo viên dậy giỏi cấp tỉnh; 01 đạt giải giáo viên dậy giỏi cấp bộ;…

- Danh hiệu/thành tích của học sinh sinh viên (đối với các khoa)

+ 05 học sinh sinh viên đạt giải tay nghề giỏi cấp bộ; 04 học sinh sinh viên đạt giải tay nghề giỏi cấp tỉnh 

6. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ:

C:\Users\Administrator\Desktop\Doc's Ha\Phieu thu thap thong tin\DL\106597669_983879645377411_1142359953023636358_n.jpg

C:\Users\Administrator\Desktop\Doc's Ha\Phieu thu thap thong tin\DL\107464443_983879385377437_3937537236272683676_n.jpg

C:\Users\Administrator\Desktop\Doc's Ha\Phieu thu thap thong tin\DL\207750969_1238174989947874_4139891437768812881_n.jpg

C:\Users\Administrator\Desktop\Doc's Ha\Phieu thu thap thong tin\DL\60353634_680612679037444_1682714581085978624_n.jpg

C:\Users\Administrator\Desktop\Doc's Ha\Phieu thu thap thong tin\DL\122209524_1068649746900400_4100160831435044838_n.jpg

C:\Users\Administrator\Desktop\Doc's Ha\Phieu thu thap thong tin\DL\121696562_1067112833720758_7942709911914600224_n.jpg