Trang chủ

Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên khóa 53

Tuần giáo dục công dân nhằm giúp HSSV nhận thức đúng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị đầy đủ kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; thông tin về trường, nghề học, việc làm…Qua đó,  giúp học sinh nhận thức đúng về ngành nghề mà sinh viên đăng ký học để từ đó có định hướng đúng trong học tập, rèn luyện bản thân. Giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật cho học sinh, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội. Đồng thời giúp HSSV hiểu về nội qui, qui chế học tập và rèn luyện, các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Nội dung triển khai tuần giáo dục công dân xoay quanh các nội dung cơ bản: Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2022-2023, lồng ghép nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo các nghề năm học 2022-2023, trao đổi về qui chế thi kiểm tra và công nhận tốt nghiệp, các quy định khác có liên quan đến học tập của HSSV. Bên cạnh đó, nhà trường còn phổ biến nội qui, quy chế HSSV, qui định y tế, nội trú, ngoại trú và công tác đảm bảo an toàn an ninh chính trị trật tự an toàn trong trường học, công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; các chính sách miễn, giảm học phí, chính sách tín dụng, chính sách học bổng khuyến khích học nghề và công tác tư vấn, giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp cũng như giúp các em hiểu thêm về nhu cầu tuyển dụng của Doanh nghiệp.

Để giáo dục các em ý thức tham gia an toàn giao thông, qua tuần lễ giáo dục công dân lần này, nhà trường còn kết hợp tuyên truyền tình hình an toàn giao thông, đặc biệt là những hành vi vi phạm pháp luật mà HSSV hay mắc phải. Được biết, trong tuần lễ này, Đoàn Trường còn tham gia tổ chức các hoạt động đoàn thể văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao qua các trò chơi tập thể nhằm tạo tính đoàn kết, giao lưu cho các em tân học sinh trong những ngày đầu bở ngỡ đến học tập tại nhà trường. Hoạt động tham quan nhà xưởng, giới thiệu thiết bị thực hành nghề nghiệp tại các Khoa là việc làm hết sức thiết thực tạo không khí háo hức cho các em khi bước vào năm học mới.

Các em học sinh tham gia đặt rất nhiều câu hỏi sau các buổi học tập đầu khóa, các em HSSV đã biết được Điều lệ, qui chế hoạt động của Trường, hiểu quyền lợi và nhiệm vụ của một học sinh học nghề tại trường. Giúp HSSV thể hiện bằng hành động, việc làm qua học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội. Hiểu và thực hiện đúng quy chế học sinh, nội quy lớp học, nội qui ký túc xá, qui chế thi kiểm tra và công nhận tốt nghiệp, chương trình đào tạo và học tập rèn luyện. Hiểu và nhận thức về kiến thức xã hội, pháp luật, có ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội.

Một vài hình ảnh HSSV tại tuần giáo dục đầu khoá: 

C:\Users\Admin\Desktop\Truyen thông\z3610190767705_e7e2bccd50fa96c155b0995d39054051.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\Truyen thông\z3610190868000_dea6b31a64f0467744c7ee316da33cdb.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\Truyen thông\z3610190931020_e48c9735b477807edb1de89ed1eca366.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\Truyen thông\z3610192768218_2d55c449a241cc67b3cbbc841f6ab5fa.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\Truyen thông\z3610193226739_ad73b3aa9df69f4363318cf541ae457a.jpg

 
SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tin liên quan tin liên quan