Trang chủ

Cẩm nang đào tạo trực tuyến trong GDNN

“Cẩm nang đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp” là tài liệu hướng dẫn đầy đủ, chi tiết các nội dung liên quan đến việc tổ chức đào tạo trực tuyến tại các cơ sở GDNN, giúp các nhà giáo, các nhà trường có thêm thông tin, kiến thức, kỹ năng về tổ chức quản lý, đào tạo trực tuyến.
https://daotaocq.gdnn.gov.vn/camnangdttt/gioi-thieu-cam-nang-dao-tao-truc-tuyen-trong-giao-duc-nghe-nghiep/

Tin liên quan tin liên quan