Trang chủ > Khoa Công nghệ thông tin

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Khoa Công nghệ thông tin

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

Khoa công nghệ thông tin  được thành lập trên cơ sở khoa Điện tử - Tin học. Khoa CNTT thực hiện nhiệm vụ đào tạo các hệ Cao đẳng, trung cấp với các chuyên nghành khác nhau như: Quản trị mạng máy tính, Tin học văn phòng.

Mặc dù mới được thành lập nhưng Khoa CNTT đã được nhà trường chú trọng đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại phù hợp với sự phát triển của công nghệ, đáp ứng tốt  nhu cầu của người học. Là một khoa non trẻ của nhà trường nhưng Khoa CNTT đã xây dựng được  một đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo mà nhà trường giao cho. Hàng năm có hàng trăm sinh viên tốt nghiệp ra trường cung cấp cho thị trường lao động trường.

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Địa chỉ liên hệ

1

Nguyễn Hữu Đông

Thạc sỹ

Email:huudong1979@gmail.com

DD:0986.949.846

2

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Kỹ sư CNTT

Email:thanhhien190181k2th@gmail.com

DD:0969.374.198

3

Mai Thanh Huyền

Kỹ sư CNTT

Email:maihuyencn1@gmail.com

DD:0978.350.226

4

Nguyễn Thị Phương Chi

Kỹ sư CNTT

Email:congtymaytinhtruongphat@gmail.com

DD:0989.193.683

 
 

2. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

 

C:\Users\Administrator\Desktop\Doc's Ha\TP\_MG_0348-1.jpg

Th.S Nguyễn Hữu Đông

Trưởng khoa

3. CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.
4. NHIỆM VỤ:

- Xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy; tổ chức học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực chuyên môn công nghệ thông tin theo quy định và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp trong việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan về việc liên hệ và tổ chức cho sinh viên đi thực tập, trải nghiệm thực tế.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn.

- Biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu phục vụ dạy học. Phối hợp với các phòng, khoa tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học.

- Đề xuất mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và các thiết bị khác theo quy định.

- Thực hiện công tác giáo vụ khoa theo quy định. Làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ cho cán bộ giảng dạy, kiêm giảng, thỉnh giảng thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với phòng Quản lý HSSV và các đơn vị có liên quan trong việc, quản lý, giáo dục SV, công tác giáo viên chủ nhiệm.

- Thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giảng dạy.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các trang thiêt bị được giao theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

5. CÁC DANH HIỆU/THÀNH TÍCH THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY:

- Danh hiệu/thành tích của tập thể: Bằng khen Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT năm học 2017-2018

- Danh hiệu/thành tích của cá nhân: Nguyễn Hữu Đông

- Chiến sỹ thi cơ sở  năm học 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2020-2021

6. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ: