Trang chủ > Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ là tổ chức chính trị- xã hội của tuổi trẻ trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ; đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ và BCH huyện Đoàn Thanh Ba.

Tiền thân có tên là Đoàn Thanh niên trường Công nhân Cơ điện 1. Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ đã trải qua các  nhiệm kì với nhiều thành tích quan trọng; đặc biệt. Đoàn trường luôn là một trong các trường có phong trào sinh viên sôi nổi, thiết thực, hiệu quả của huyện Đoàn Thanh Ba với các hoạt động phù hợp với thế mạnh của trường: hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng; hoạt động tư vấn hướng nghiệp và các hoạt động mang tính đặc thù về chính trị tư tưởng.

Kể từ khi thành lập nhà trường từ năm 1973 đến nay, trải qua các nhiệm kỳ đại hội, Đoàn thanh niên đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường. Đoàn thanh niên trường luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phẩm chất đạo đức; học tập, rèn luyện; hoạt động tình nguyện; kỹ năng đối với đoàn viên, thanh niên trong trường thông qua các hoạt động thiết thực. Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ luôn giữ vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên ưu tú để giới thiệu lên chi bộ, đảng ủy xem xét kết nạp Đảng. Đồng thời, Đoàn thanh niên giữ vai trò là nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội sinh viên trường.

2. BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2019-2022:

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức vụ trong BCH

1

Nguyễn Ngọc Quyết

Nhân viên, Trung tâm Tuyển sinh & GTVL

Bí thư đoàn

2

Nguyễn Tuấn Hà

Nhân viên, Phòng Khảo thí & ĐBCL

Phó bí thư đoàn

3

Đoàn Thị Phương Thảo

Nhân viên, Trung tâm Tuyển sinh & GTVL

UV BTV

4

Trần Thị Ngọc Thu

Giảng viên, Khoa KHCB

UVBCH

5

Nguyễn Huy Tiến

Giảng viên, Khoa Điện tử-Điện lạnh

UVBCH

6

Nguyễn Thị Kim Nhung

Nhân viên, Phòng Công tác HSSV

UVBCH

7

Lò Văn Khởi

Sinh viên

UVBCH

8

Đỗ Bình Phước

Sinh viên

UVBCH

9

Sin Tiến Thư

Sinh viên

UVBCH

 
3. CHỨC NĂNG:

Đoàn trường có chức năng:

 Tập hợp đoàn viên thanh niên trong toàn trường tu dưỡng đạo đức, tác phong, không ngừng học tập và nghiên cứu khoa học, rèn luyện bản thân để xây dựng đất nước, vì sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động.  

Tạo môi trường rèn luyện và định hướng hoạt động, chính trị cho sinh viên nhà trường, giúp Đoàn viên rèn luyện và trưởng thành về mặt tư tưởng chính trị. Đồng thời tạo điều kiện để HSSV tham gia các hoạt động xã hội góp sức vì sự phát triển của cộng đồng, của đất nước. Đoàn trường là nòng cốt chính trị tổ chức nhiều hoạt động chăm lo các quyền lợi chính đáng, hợp pháp liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên, tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho Đoàn viên, HSSV thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động góp phần quan trọng trong việc phát triển nhà trường. Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu, kết nghĩa, an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng… cũng được đẩy mạnh.

4. NHIỆM VỤ:

-  Tổ chức thực hiện công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử, lý tưởng cách mạng; giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách trong thanh niên và sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động phong trào thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong sinh viên và cán bộ trẻ.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo và đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên.

- Tuyên truyền xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, là nòng cốt xây dựng và phát triển Hội sinh viên.

- Rèn luyện, bồi dưỡng và giới thiệu Đoàn viên ứu tú.

- Phối hợp với các Phòng – Ban chức năng và các tổ chức Đoàn thể khác của nhà trường và xã hội để giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên cán bộ trẻ,  công tác Đoàn và phong trào thanh niên

5. CÁC DANH HIỆU/THÀNH TÍCH THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY:

- Tập thể: Bằng khen tỉnh Đoàn năm 2019.

- Cá nhân: 01 cá nhân được bằng khen tỉnh đoàn Phú Thọ; 02 bằng khen Trung ương Đoàn năm 2020, 2021. 

6. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ:

C:\Users\Admin\Desktop\ẢNH CÁC LOẠI\ngoai khoa\1.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\ẢNH CÁC LOẠI\lao dong nghia trang\tn3.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\ẢNH CÁC LOẠI\lao dong nghia trang\tn7.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\ẢNH CÁC LOẠI\hien mau\71045412_757616541337057_2591510041508970496_o.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\ẢNH CÁC LOẠI\hien mau\hm4.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\ẢNH CÁC LOẠI\ẢNH CHUP MAKET\hoc tap các bai ly luan\_MG_7607.JPGC:\Users\Admin\Desktop\ẢNH CÁC LOẠI\ẢNH CHUP MAKET\ket nap doan 263\d7a811f5e1b413ea4aa5.jpg