Trang chủ > Phòng Quản trị đời sống

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Phòng Quản trị đời sống

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Phòng Quản trị đời sống, trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ tiền thân là tổ Tổ chức - Hành chính trực thuộc trường Công nhân Cơ điện I được thành lập năm 1973 (theo quyết định số 532LTTP-TCLĐ ngày 31/7/1973 của Bộ trưởng Bộ Lương thực thực phẩm - nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT). 

- Cơ cấu nhân sự của phòng gồm có 04 người. Trong đó: trưởng phòng 01, nhân viên 03. Theo trình độ gồm có: Thạc sỹ 02, Đại học 02.

2. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

Th.S Nguyễn Chí Kiên

Trưởng phòng

3. CHỨC NĂNG:

Tham mưu và giúp việc cho Ban giám hiệu trong công tác: Xây dựng cơ bản; Cơ sở vật chất; trang thiết bị phục vụ đào tạo của các khoa; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Vệ sinh môi trường; Phòng cháy chữa cháy; Cây xanh cảnh quan; Quản lý và vận hành hệ thống điện - nước. 

4. NHIỆM VỤ:

- Quản lý chung cơ sở vật chất - kỹ thuật; hồ sơ, tài liệu các dự án xây dựng và sửa chữa của toàn trường;

- Tổ chức thực hiện việc sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ, sửa chữa thường xuyên nhà cửa, công trình và vật kiến trúc của nhà trường;

- Tổ chức, quản lý và thực hiện công tác phục vụ bếp ăn cho học sinh sinh viên, giáo viên và các hội nghị khác của nhà trường đảm bảo các yêu cầu về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Quản lý chung công tác vệ sinh toàn trường. Trực tiếp thực hiện công tác vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường ;

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện: phát triển, vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong toàn trường;

- Thực hiện việc quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống cung cấp điện - nước của nhà trường; Chủ trì trong việc xác định định mức khoán điện, quản lý sử dụng điện và chốt số của các công tơ điện hàng tháng;

- Thực hiện việc quản lý tài sản của nhà trường và nhà xưởng thực hành, nhà học lý thuyết, ký túc xá, nhà làm việc, các công trình vật kiến trúc… 

Xây dựng kế hoạch các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ cho đơn vị.

- Theo dõi, quản lý việc  sử dụng trang thiết bị phục vụ đào tạo của nhà trường và trang thiết bị, tài sản của phòng;

- Là thành viên Ban thanh tra nội bộ của nhà trường thực hiện việc thanh tra toàn bộ các hoạt động giảng dạy, học tập và quản lý  đào tạo, quản lý trang thiết bị vật tư của các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

5. CÁC DANH HIỆU/THÀNH TÍCH THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2020

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 338/QĐ-CĐPT ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ  điện Phú Thọ