Trang chủ > Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Ngày thành lập: 28/5/2013

- Lịch sử phát triển của đơn vị: 

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập năm 2013 với mục đích thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, ban đầu thành lập gồm có 03 cán bộ và chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ về các hoạt động đảm bảo chất lượng cơ sở GDNN theo các quyết định: Quyết định số 1196/QĐ-BNV-TCDN ngày 28/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng dạy nghề thuộc Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ; Quyết định số 159/QĐ-CĐPT ngày 05/06/2013 có quy định Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng dạy nghề phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo của trường; Quyết định số 4310/QĐ-BNV-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, trong đó thay đổi tên thành Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

Cùng với sự phát triển của Nhà trường theo từng giai đoạn, hiện nay Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được bổ sung thêm một số nhiệm vụ khác như: công tác khảo thí, nghiên cứu khoa học, xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng, thông tin - truyền thông. Năm 2018, Nhà trường đã thành lập Tổ Thông tin - Truyền thông trực thuộc Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng theo Quyết định số 334/QĐ-CĐPT ngày 31/07/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, với nhiệm vụ: Xây dựng, phát triển, quản trị website của nhà trường; Chọn lọc, định hướng và truyền thông các hoạt động của nhà trường trên website và Fanpage; Thực hiện công tác truyền thông với các cơ quan thông tin đại chúng; Là đầu mối đề xuất, xây dựng các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của nhà trường. 

Tổng số cán bộ, nhân viên hiện nay: 06.

- Trình độ chuyên môn: 02 thạc sĩ, 04 đại học.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thành tích

Ghi chú

1

  Bùi Trung Hiếu

Trưởng phòng

Thạc sĩ

- Bằng khen thủ tướng Chính phủ năm 2022

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2016 và 2019

- Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019

- Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS HCM năm 2020 và 2021

- Bằng khen Công đoàn Ngành NN&PTNT năm 2018

- Bằng khen của Tỉnh Đoàn Phú Thọ năm 2020

- Giải Nhì thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc năm 2013

- Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2020

- Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ 2017 đến 2021

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Hoàng Văn Tiến

Phó Phòng

Thạc sĩ

- Đạt giải Nhì giáo viên giỏi toàn quốc (2006)

- Bằng khen Bộ trưởng (2006, 2016)

- Bằng khen Công đoàn ngành (2006, 2016)

- Bằng khen Trung ương đoàn TN CS HCM năm 2006

 

3

Đỗ Thị Thanh Uyên

Nhân viên

Đại học

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học (2018-2019, 2020-2021)

 

4

Nguyễn Tuấn Hà

 

 

5

Phạm Thị Loan

- Đạt giải Khuyến khích giáo viên giỏi toàn quốc (2018)

- Đạt giải Nhất giáo viên giỏi tỉnh (2018)

 

6 Thái Thị Hồng Vân

 

 

 

2. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

Trưởng phòng:

Th.S Bùi Trung Hiếu

Trưởng phòng

Phó phòng:

Th.S Hoàng Văn Tiến

Phó phòng

3. CHỨC NĂNG:

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN, khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và truyền thông.

4. NHIỆM VỤ: 

- Công tác khảo thí;

- Công tác kiểm định chất lượng;

- Công tác thanh, kiểm tra các hoạt động đào tạo;

- Công tác nghiên cứu khoa học;

- Công tác truyền thông.

5. CÁC DANH HIỆU/THÀNH TÍCH THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY:

- Danh hiệu/thành tích của tập thể:

+ Bằng khen Bộ trưởng: Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2018.

+ Tập thể lao động xuất sắc: 2018, 2020, 2021

+ Tập thể lao động tiên tiến: 2019

- Danh hiệu/thành tích của cá nhân: 

+ 01 bằng khen Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (2018).

+ 01 bằng khen Công đoàn ngành (2018).