Trang chủ > Phòng Tổ chức Hành chính

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Phòng Tổ chức Hành chính

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Tổ chức Hành chính, trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ tiền thân là tổ Tổ chức - Hành chính trực thuộc trường Công nhân Cơ điện I được thành lập năm 1973 (theo quyết định số 532LTTP-TCLĐ ngày 31/7/1973 của Bộ trưởng Bộ Lương thực thực phẩm - nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT).

Cơ cấu nhân sự của phòng gồm có 06 người. Trong đó: 01 trưởng phòng, 05 nhân viên. Theo trình độ gồm có: 01 Thạc sỹ, 03 Đại học, 02 trình độ khác.

2. LÃNH ĐẠO:

NCS Lê Đức  Minh

Trưởng phòng

3. CHỨC NĂNG:

Tham mưu và giúp việc Ban Giám hiệu trong công tác tổ chức cán bộ; xây dựng bộ máy, biên chế; quản lý nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách cho Công chức, viên chức và người lao động của nhà trường; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; hành chính, văn thư, lưu trữ, công vụ; công tác bảo vệ.

4. NHIỆM VỤ:

4.1. Công tác Tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy, biên chế:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ, phát triển đội ngũ công chức, viên chức và người lao động;

- Triển khai thực hiện công tác tuyển dụng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, thuyên chuyển, hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Công chức, viên chức và người lao động;

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, sắp xếp biên chế các đơn vị và bộ phận công tác thuộc Trường;

- Quản lý biên chế và quản lý Công chức, viên chức và người lao động theo quy định phân cấp của Bộ;

- Thường trực việc xây dựng, rà soát, sửa đổi; giám sát tình hình thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường. 

4.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng Công chức, viên chức và người lao động hàng năm;

- Quản lý công tác học tập, bồi dưỡng của Công chức, viên chức và người lao động của nhà trường.

4.3. Công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật:

- Thường trực công tác bình xét thi đua hàng tháng; Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường;

- Tổng hợp, đánh giá, đề xuất các danh hiệu thi đua khen thưởng lên Hội đồng thi đua khen thưởng hàng năm;

- Xây dựng và triển khai các hoạt động thi đua thường xuyên, thi đua đột xuất cho Công chức, viên chức và người lao động của nhà trường;

- Phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng và các đơn vị trong nhà trường hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và các yêu cầu liên quan về công tác thi đua khen thưởng của nhà trường hàng năm trình các cơ quan quản lý cấp trên xét duyệt;

- Thường trực Hội đồng kỷ luật cán bộ, viên chức;

- Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc kỷ luật các tập thể, cá nhân thuộc nhà trường.

4.4. Công tác lao động tiền lương và các chế độ chính sách

- Xây dựng kế hoạch về tiền lương hàng năm trình Bộ NN&PTNT phê duyệt;

- Hoàn thiện hồ sơ nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm hàng năm cho Công chức, viên chức và người lao động của nhà trường;

- Theo dõi  công tác bảo hiểm xã hội, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cho Công chức, viên chức và người lao động nhà trường được nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước;

- Hoàn thiện hồ sơ về các chế độ, chính sách cho các trường hợp tiếp nhận, điều động, luân chuyển Công chức, viên chức và người lao động nhà trường;

4.5. Công tác Hành chính, Văn thư, Phục vụ:

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính; công tác cải cách hành chính trong toàn trường;

- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật công văn giấy tờ theo quy định;

- Quản lý việc sử dụng con dấu của Trường theo đúng quy định;

- Tiếp nhận và phát hành các loại công văn đi và đến, các văn bản nội bộ; các bưu phẩm, thư cho Công chức, viên chức và người lao động, HSSV;

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ viên chức;

- Tổ chức thực hiện lễ tân phục vụ các hội nghị, họp của nhà trường; đưa đón, tiếp khách đến làm việc với nhà trường;

- Thư ký các hội nghị giao ban; soạn thảo các thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban gửi các đơn vị; Giám sát tình hình thực hiện các kết luận giao ban;

- Quản lý, điều hành cấp phát xăng dầu cho xe công vụ của nhà trường khi được Hiệu trưởng ký lệnh điều xe;

- Chăm lo điều kiện làm việc và công vụ cho Ban Giám hiệu nhà trường;

- Thực hiện công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng được giao.

4.6. Công tác Bảo vệ:

- Quản lý và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Phối hợp và kiểm tra việc thực hiện hợp đồng của công ty vệ sỹ trong việc trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực nhà trường; Quản lý, hướng dẫn khách đến trường quan hệ công tác; Theo dõi, quản lý xe ra vào cơ quan, ghi sổ nhật ký trực hàng ngày.

- Quản lý, theo dõi việc đưa vật tư, tài sản ra vào trường

- Phối hợp với lực lượng an ninh của địa phương duy trì tình hình An ninh trật tự của nhà trường và khu vực xung quanh;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra kiểm tra, công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí của nhà trường;

4.7. Các nhiệm vụ khác.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học của phòng;

- Tham gia các Hội đồng tư vấn, nghiệm thu...

- Xây dựng kế hoạch các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ cho đơn vị.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

- Phối hợp với phòng Đào tạo, các phòng khoa khác  theo dõi và quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định; làm thủ tục mời và xin phép được tiếp khách quốc tế.

- Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với trường.

5. CÁC DANH HIỆU/THÀNH TÍCH THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2012

Bằng khen Bộ trưởng

 

2020

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 338/QĐ-CĐPT ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ  điện Phú Thọ 

2021

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 389/QĐ-CĐPT ngày 15/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ  điện Phú Thọ