Trang chủ > Phòng Đào tạo và HTQT

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Phòng Đào tạo và HTQT

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

Ngày thành lập

Lịch sử phát triển của đơn vị: Ra đời từ khi thành lập trường với nhiệm vụ lập kế hoạch giảng dạy, xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy và thực hiện các công tác giáo vụ khác. Ban đầu thầy giáo Nguyễn Văn Giáp (sau này là phó Hiệu trưởng nhà trường) phụ trách công tác giáo vụ. Năm 1981 thành lập phòng Giáo vụ, do cô giáo Nguyễn Thị Cộng (sau này là NGƯT, Hiệu trưởng nhà trường) làm trưởng phòng. Năm 1989 phòng Giáo vụ đổi tên thành phòng Đào tạo, do thầy giáo Đỗ Thái Long làm trưởng phòng. Năm 1993 - 2002, phòng Đào tạo do thầy giáo Nguyễn Viết Đào (sau này là phó Hiệu trưởng nhà trường) làm trưởng phòng. Từ năm 2002 - 2005, thầy giáo Trần Việt Hùng (sau này là NGƯT, phó Hiệu trưởng nhà trường) làm trưởng phòng Đào tạo. Năm 2005-2011, phòng Đào tạo do thầy Lê Đức Vũ (hiện đang là NGƯT, phó Hiệu trưởng nhà trường) làm trường phòng. Từ 2011 đến nay phòng Đào tạo (từ ngày 26/10/2017 đổi tên thành phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế) do thầy Phạm Hồng Hải làm trưởng phòng với 05 cán bộ, nhân viên. Từ khi thành lập đến nay, Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế, dù tên gọi khác nhau nhưng luôn là đơn vị nòng cốt, chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức hoạt động, quản lý công tác đào tạo. Ngoài ra, còn tham mưu cho lãnh đạo nhà trường trong việc đề xuất chủ trương, xây dựng phương án đào tạo, mở mới các nghề, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo… nhằm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của phòng, phù hợp với các yêu cầu trong từng giai đoạn phát triển của nhà trường.

Tổng số cán bộ, giảng viên: 05

Trình độ chuyên môn: 02 thạc sĩ (Phạm Hồng Hải, Lê Diên Dũng), 01 đang học cao học (Nguyễn Thị Phương Vũ), 02 Kỹ sư (Nguyễn Thị Thúy Liễu, Nguyễn Công Toản)

2. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

Trưởng phòng: Phạm Hồng Hải

Th.S Phạm Hồng Hải

Trưởng phòng

 

Phó phòng: Nguyễn Thị Thúy Liễu

3. CHỨC NĂNG:

- Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý đào tạo hệ trung cấp, cao đẳng và hệ Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

- Là đơn vị đầu mối liên kết các hoạt động đào tạo thành một thể thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong nhà trường.

- Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đề xuất các chủ trương, xây dựng phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch về hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại của nhà trường.

- Tham mưu cho BGH trong việc lập kế hoạch mua sắm, sử dụng và quản lý máy móc thiết bị phục vụ cho đào tạo.

4. NHIỆM VỤ:

4.1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường 

4.2. Xây dựng, hệ thống các văn bản liên quan tới công tác quản lý các hoạt động đào tạo

4.3. Tổ chức xây dựng, cải tiến, điều chỉnh và quản lý chương trình, giáo trình, tài liệu

4.4. Công tác mở lớp, khai bế giảng: Phối hợp với Trung tâm Tuyển sinh và giới thiệu việc làm nhà trường để tổ chức nhập học, khai giảng, bế giảng năm học, khóa học, bố trí CBVC trong phòng tham gia công tác tuyển sinh.

4.5. Xây dựng và quản lý kế hoạch đào tạo: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, xây dựng thời khóa biểu cho từng năm học, khoá học, giám sát việc thực hiện tổ chức giảng dạy của các khoa.

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi việc thực hiện kế hoạch Hội giảng Nhà giáo GDNN các cấp, Hội thi tay nghề, đánh giá kỹ năng nghề hàng năm.    

4.6.Tổ chức, triển khai giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch nhu cầu đội ngũ giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng.

- Thường trực Hội đồng sư phạm nhà trường, là thành viên của các hội đồng thuộc lĩnh vực đào tạo. Đề xuất phân công giảng viên chủ nhiệm, biên chế các lớp học sinh sinh viên. Tham gia đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện quy chế giảng dạy; đề nghị khen thưởng học sinh trong học tập;

- Lập và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng thuê địa điểm, quản lý, thiết bị với các cơ sở được thuê làm địa điểm dạy ngoài trường.

- Lập kế hoạch thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch và quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên theo nhu cầu được Ban Giám hiệu phê duyệt.

4.7. Quản lý kết quả học tập và công tác giáo vụ:

 - Quản lý kết quả học tập của HSSV; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các khoa trong việc nhập điểm các môn học, modun  của HSSV; giải quyết các đơn từ, yêu cầu về sửa điểm, chuyển điểm, bảo lưu kết qủa học tập của HSSV;

- Thường trực hội đồng xét điều kiện dự thi, xét công nhận tốt nghiệp cho HSSV theo quy chế. Hoàn thành các văn bản, quyết định công nhận điều kiện thi tốt nghiệp của HSSV và thông qua Hội đồng thi;

- Tổng hợp kết quả học tập của HSSV phục vụ các yêu cầu báo cáo và các nhiệm vụ khác của nhà trường. In ấn bảng kết quả học tập của HSSV khi tốt nghiệp; 

- Tiếp nhận đơn và trình BGH duyệt giải quyết cho HSSV nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, học lại cùng khóa sau, chuyển hệ, chuyển trường;

- Lập và quản lý sử dụng các biểu mẫu, sổ sách, sổ kết quả học tập, phổ biến các quy chế, quy định về giảng dạy;

- Quản lý hồ sơ, học bạ HSSV, hồ sơ các khóa học, kết quả học tập của học sinh sinh viên theo quy định;

- Quản lý, in ấn, cấp phát văn bằng cho HSSV hệ trung cấp và cao đẳng theo đúng qui định.

4.8. Quản lý và thực hiện công tác thư viện: 

- Quản lý, khai thác tư liệu thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 

- Tham mưu với BGH về nhu cầu và kế hoạch phát triển thư viện.

4.9. Hợp tác quốc tế

Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức và trường quốc tế. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám hiệu làm việc với các đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Trường với các đối tác nước ngoài và có kế hoạch theo dõi việc thực hiện các nội dung đã ký kết.

Là đầu mối hợp tác với các trường và các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi nghiên cứu học thuật, trao đổi giảng viên và sinh viên.

5. CÁC DANH HIỆU/THÀNH TÍCH THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY:

Danh hiệu/thành tích của tập thể: 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2005, 2009, 2010, 2015

- Huân chương lao động hạng ba năm 2013.

Danh hiệu/thành tích của cá nhân

5.1. Phạm Hồng Hải:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2013

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 1997, 1998, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2014, 2016, 2018, 2020. 

- Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Thọ năm 1997, 2004, 2016

- Bằng khen của BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT năm 2008, 2014

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2006

- Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề năm 1999, 2016

5.2. Nguyễn Thị Thúy Liễu:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2011

5.3. Nguyễn Công Toản:

- Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Thọ năm 2009

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2009, 2014

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2008, 2009

- Bằng khen của BCH Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ năm 2010

- Bằng khen của BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT năm 2014

- Bằng khen của BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam năm 2014

- Giấy khen của BCH Đảng bộ huyện Thanh Ba năm 2010

- Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ năm 2010

5.4. Nguyễn Thị Phương Vũ:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2015

- Bằng khen của BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT năm 2017

- Giấy khen của BCH Công đoàn huyện Thanh Ba năm 2009

5.5. Lê Diên Dũng

6. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ: 

C:\Users\Administrator\Desktop\Doc's Ha\Tap the\z2723754092610_ef32fb30c409fd33f80212b144ce4e9c.jpg

C:\Users\Administrator\Desktop\Doc's Ha\Tap the\z2723759064170_41dee62af70cec96e6ee90802a0ff87f.jpg