Trang chủ > BCH Đảng bộ

SỰ KIỆN NỔI BẬT

BCH Đảng bộ

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ, khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

     Đ/c Trần Thị Thúy Lan

     Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

2

     Đ/c Lê Đức Vũ

     P.Bí thư Đảng ủy, P.Hiệu trưởng

3

     Đ/c Lê Đức Minh

     UVBTV, Trưởng phòng Khảo thí và KĐCL

4

     Đ/c Lê Thị Minh Vượng

     ĐUV, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

5

     Đ/c Bùi Quốc Huy

     ĐUV, P.Trưởng khoa Động lực

6

     Đ/c Nguyễn Đăng Thọ

     ĐUV, Trưởng khoa Điện tử, Điện lạnh

7

     Đ/c Phạm Hồng Hải

     ĐUV, Trưởng phòng Đào tạo và HTQT

8

     Đ/c Trương Đình Luân

     ĐUV, Trưởng khoa Cơ khí

9

     Đ/c Bùi Trung Hiếu

     ĐUV, P.Giám đốc Trung tâm TS & GTVL