Trang chủ

Công ty Cổ phần Kiểm định & Tư vấn giáo dục Việt Nam đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ

Từ 27/7 đến 31/7, đoàn kiểm định chất lượng thuộc Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam (VTEC) thực hiện công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ.

Trong thời gian làm việc, Đoàn đánh giá ngoài tiến hành nghiên cứu Báo cáo tự đánh giá, đồng thời kiểm tra, rà soát các minh chứng theo bộ tiểu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN do Bộ LĐ-TB&XH ban hành. Đoàn đánh giá đã gặp gỡ, trao đổi với Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt, các thành viên hội đồng tự đánh giá, tổ chức phỏng vấn sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp và giáo viên trực tiếp giảng dạy tại nhà trường. Đoàn đã khảo sát cơ sở vật chất; các phòng thực hành và xưởng thực hành chuyên môn, khảo sát các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Bên cạnh đó, đoàn đánh giá xem xét hồ sơ dữ liệu về nhân sự cũng như thảo luận công tác tuyển sinh, tổ chức dào tạo, phát triển chuyên môn và đánh giá các hoạt động của đội ngũ cán bộ và giáo viên, đồng thời nghiên cứu, xem xét các tài liệu minh chứng của việc thực hiện chương trình đào tạo phù hợp và gắn liền với nhu cầu của thị trường lao động...

Sau 05 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, Đoàn đã hoàn thành đúng theo kế hoạch và tiến độ đề ra. Đoàn kiểm định đánh giá cao cơ sở vật chất đào tạo cũng như chất lượng bản Báo cáo tự đánh giá và chuẩn bị minh chứng của nhà trường. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường và các kiểm định viên đã giúp cho đoàn nghiên cứu, rà soát minh chứng một cách thuận lợi, dễ dàng; các cán bộ, giáo viên và sinh viên rất nhiệt tình, tích cực, nhà trường có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp. 

Thông qua công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo lần này là cơ sở để nhà trường tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của chương trình đào tạo; xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng; đồng thời cũng là điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo.

    Một vài hình ảnh của Đoàn đánh giá ngoài làm việc tại trường: 

C:\Users\Admin\Downloads\z3609548650053_cfe3a3cd7375727552c05af7372c175a.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\z3609556104792_936bf1df8b655dad353b24b482aeb9c7.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\z3609555560853_5aaa669e75874b2ce892d01ee3c9cc26.jpg

 

C:\Users\Admin\Downloads\z3609548704873_a27db737653184f4da09646cbd6aac83.jpg

 

Tin liên quan tin liên quan