Trang chủ

Đoàn khảo sát Ban quản lý dự án ADB làm việc tại PCEM

Trong khuân khổ các hoạt động của dự án Chương trình Kỹ năng & Kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện, ngày 05/09/2022 Đoàn chuyên gia của Ban quản lý dự án ADB thực hiện khảo sát đầu kỳ tại trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ. Nội dung các hoạt động khảo sát liên quan đến công tác chuẩn bịcho các nội dung hợp phần 1 và hợp 3 đang thực hiện tại PCEM.  

Một số hình ảnh của Đoàn khảo sát làm việc tại trường:

C:\Users\Admin\Desktop\1.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\3.jpg

 

C:\Users\Admin\Desktop\2.jpg

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tin liên quan tin liên quan