Trang chủ

Đoàn TNCS PCEM triển khai thực hiện diễn đàn Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường

BCH Đoàn Trường Cao đẳng Cơ đin Phú Th trin khai thc hin din đàn "Xây dng tình bn đẹp, nói không vi bo lc hc đường" 

Các bn Đoàn viên, Thanh niên, HSSV tích cc tham gia din đàn, cùng nhau đóng góp ý kiến tho lun, đưa ra các phương án nhm xây dng được nhng tình bn đẹp cùng giúp đỡ nhau đạt thành tích cao trong hc tp.

 

 
SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tin liên quan tin liên quan