Trang chủ

Ngày nhập học đầu tiên K51

Chào mừng tân HSSV K51 đến nhp hc trong ngày đầu tiên 22/7/2020! Cm ơn các em đã chn PCEM là nơi học nghề để lập nghiệp. Chúc các em thành công 

Hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà, văn bản cho biết \u1234EXIT\u1234

Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người trên sân khấu và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 3 người

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trẻ em

Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tin liên quan tin liên quan