Trang chủ

PCEM tham gia hội thảo Kế hoạch Hành động giới

Trong khuân khổ các hoạt động của dự án Chương trình Kỹ năng & Kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện, ngày 25/08/2022, trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ tham gia hội thảo kế hoạch hành động giới

Nội dung liên quan đến công tác lồng ghép và triển khai kế hoạch hành động về Giới cho 16 trường tham gia Hợp phần 1 và hợp phần 3 của án Chương trình Kỹ năng & Kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện  

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:

C:\Users\Admin\Desktop\1.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\2.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\3.jpg

 

 

C:\Users\Admin\Desktop\4.jpg

 

 

Tin liên quan tin liên quan