Trang chủ

PCEM tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Phú Thọ 2021

Chúc mừng thy Bùi Quốc Huy và thy Vũ Xuân Dậu - khoa Động lc ca PCEM - tác gi “Thiết b đào to h thng điu hòa t động trên ô tô” đã đạt giải nhì ti Hi thi Thiết b đào to t làm tỉnh Phú Thọ năm 2021.

 

Tin liên quan tin liên quan