Trang chủ

PCEM tham gia "Sàn Giao dịch việc làm Huyện Thanh Ba 2020"

Cảm ơn Đơn vị đồng tổ chức: 

Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở LĐ-TBXH tỉnh Phú Thọ; các quý Công ty, Doanh nghiệp; các đơn vị tuyển dụng, xuất khẩu lao động.... đã đến với Chúng tôi! 

Đặc biệt sự có mặt của hàng ngàn lượt các em HSSV, các bạn trẻ, các bậc phụ huynh đã quan tâm, tham dự 

Hy vọng, những thông tin của Sàn giao dịch việc làm hôm nay sẽ mang lại giá trị và hiệu quả cao nhất cho tất cả mọi người.

Tạm biệt và hẹn gặp lại

----------------

PCEM - Điểm đến của người cần tìm việc làm và học nghề - Cầu nối doanh nghiệp với người lao động

Hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

Hình ảnh có thể có: 2 người

Hình ảnh có thể có: 8 người, bàn và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 2 người, màn hình, phòng khách, trẻ em và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 2 người, màn hình và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 3 người, đám đông và trong nhà

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và trong nhà

Hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 10 người

Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trẻ em

Hình ảnh có thể có: 4 người

Hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

Hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trẻ em

Hình ảnh có thể có: 7 người, ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trẻ em

Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trẻ em

Hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

Hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và đang đứng

Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 4 người, trẻ em

Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang ăn

Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 2 người, trẻ em

Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và ngoài trời

Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và ngoài trời

 
SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tin liên quan tin liên quan